Akkuduurzaam

Een studentenorganisatie die zich inzet voor een duurzame en milieuvriendelijke campus.

Bomen en mensen

wil met activiteiten de verbinding tussen bomen en mensen stimuleren.

Oase

zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken.

Ploegdriever

vereniging die landbouw en natuurbehoud wil combineren, met name in de Ooypolder

Leefmilieu

helpt burgers die zich inzetten voor de verbetering van groen en leefklimaat in stad en wijk.

De Kaardebol

Stichting voor natuurtuinieren.