Home » werkgroepen » eetbare tuinen » divers eetbare tuinen » Biologische zaden

Biologische zaden

biologische zaden voor professioneel gebruik

Op www.biodatabase.nl; vindt u een overzicht van het aanbod van biologische zaden voor professioneel gebruik. Ook geeft de site meer informatie over de wettelijke eisen voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal in de biologische landbouw.

biologische zaden voor amateur tuinders

www.bolster.nl
www.denationaleproeftuin.nl wisselt gratis zaden uit tussen hobbytuinders
www.oranjebandzaden.nl
www.biologischpootgoed.nl
www.vreeken.nl

België :www.ecoflora.be/biozaden
België :www.warmoestuin.be
België :www.velt.be
Bingenheimer Saatgut Duitsland :www.oekoseeds.de

wilde bloemenzaden

www.greendal.nl
www.morgenster-zaden.nl
www.biodivers.nl
www.debolderik.net

biologische bloembollen

www.ecobulbs.nl
www.naturalbulbs.nl

http://zaadgoed.nl/: stichting zaadgoed, voor biologische veredeling (met o.a. worteltesten, organiseert ook cursus zaadvermeerdering,


Onderzoek en regelgeving

www.skal.nl; Skal is de nederlandse certificeringsorganisatie voor de biologische landbouw en eigenaar van het EKO keurmerk.

www.plantenrassen.nl; aanvragen voor de toelating van landbouw of groenterassen en voor nederlands kwekersrecht kunt u indienen bij de raad voor de plantenrassen.

www.cpvo.eu.int: Communitair (Europees) Bureau voor Plantenrassen

www.cgn.wageningen-ur.nl; Het centrum voor genetische bronnen, Nederland (CGN) voert namens de Nederlandse overheid wettelijke onderzoekstaken (WOT) uit die verband houden met de genetische diversiteit en identiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en bosbouw. Het CGN is een onafhankelijke onderzoekseenheid binnen de Stichting DLO die de overheid ondersteunt bij de uitvoering van wet- en regelgeving.

www.naktuinbouw.nl; Naktuinbouw geeft in opdracht van het ministerie van LNV uitvoering aan de Zaaizaad- en plantgoedwet en aan Europese wetgeving met betrekking tot teeltmateriaal in de sectoren bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. De Europese verkeersrichtlijnen schrijven voor dat teeltmateriaal in de lidstaten van de Europese Unie (EU) aan bepaalde standaarden voldoen. Naktuinbouw bestrijkt met haar activiteiten, met uitzondering van de bloembollen, het volledige terrein van de Nederlandse tuinbouw.

www.upov.int: The International Union for the Protection of New Varieties of Plants

www.louisbolk.nl;het Louis Bolk instituut is hét onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw.
Op www.louisbolk.nl/index.php?them=36; kunt u meer informatie vinden over veredeling en zaadteelt.

op www.biokennis.nl; vindt u een overzicht van al het onderzoek voor de biologische landbouw; bijvoorbeeld voor biologische veredeling.

PROJECTEN
projecten gericht op het behoud van agrobiodiversiteit en de ontwikkeling en instandhouding van oude en nieuwe rassen

www.organicseeds.nl; pilotproject productie en afzet biologisch uitgangsmateriaal, dat in samenwerking met vooraanstaande Nederlandse Kweek- en Handelsbedrijven wordt uitgevoerd.
www.vergeteneten.nl; tuin met historische groenterassen
www.denieuweakker.com; centrum voor biodiversiteit
www.thecourtofeden.org; Hof van Eden
www.hofvantwello.nl
www.bronnen.nl; Centrum voor de verspreiding van inheemse houtige gewassen
www.deoerakker.nl; netwerk (eeuwige moes) dat de nalatenschap van de oerakker beheert
www.vriendenvandeaardpeer.nl
www.arche-noah.at; Oostenrijks biodiversiteitcentrum en zaadbank (Duits en Engelstalige site)
www.fruitynfryslan.nl

belangenbehartiging

www.biologica.nl; biologica is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

www.ecopb.org; Ecopb is de internationale tegenhanger van stichting zaadgoed en zet zich in voor de ontwikkeling van biologische veredeling, het behoud van agrobiodiverstiteit en goed wetgeving.

Interessante websites eco–  of bio kwaliteit:

http://www.bomenland.nl biologische fruit,  notenbomen en vaste tuinplanten

www.permacultuurnederland.org

http://www.wildebertram.nl/ eetbare inheemse planten en kruidentuin.

http://www.desmallekamp.nl gespecialiseerd in het kweken van bijzondere fruitsoorten.

www.soortenbank.nl

http://www.pfaf.org/index.php (Plants for the future database) Planten voor een Toekomst is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling. We zijn een databank aan het samenstellen die op het moment ongeveer 7000 plantensoorten bevat. We doen onderzoek naar en stellen informatie beschikbaar over eetbare en andere nuttige planten die in een gematigd klimaat buiten kunnen groeien. Er groeien nu 1500 soorten planten op ‘The Field’ in Cornwall, onze basis sinds 1989.

http://www.dekeltenhof.nl wilde planten en keukenkruiden, varens en waterplanten cultivars leverbaar. zo’n duizend soorten vaste planten waarbij heemplanten als specialiteit met daarnaast oorspronkelijk inheemse heesters en bomen

www.wieringerakker.nl permacultuurgewassen , oude cultuurgewassen, zeldzame groenten en kruiden en voedingsrijke exoten

www.degodin.nl permacultuurgewassen, oude cultuurgewassen en kruiden

www.denieuwetuin.be permacultuurgewassen en gecultiveerde mini en kleurrijke groenten