Home » lokaal » energie » Binnenstadsservice

Binnenstadsservice

Binnenstadservice staat al sinds 2008 middenin de praktijk van bundelen van goederenstromen voor de stad. Dit vanuit de overtuiging dat bundelen meer impact heeft dan voertuigen vervangen. Aan de hand van de ervaringen is de dienstverlening aangepast aan de wens van de tijd en de klant.

Binnenstadservice heeft ook het initiatief genomen om Goederenhubs Nederland op te richten. Deze groep van hubs biedt diensten op basis van lokale ondernemerskracht in combinatie met landelijke samenwerking. Met deze groep van Goederenhubs gaan we op weg naar zero emissie stadslogistiek in 2025!

Dit servicecentrum levert goederenservices aan bewoners en ondernemers in en buiten de stad. Binnenstadservice is het fysieke en virtuele punt in de logistieke keten dat lange afstandstransport ontkoppelt van de fijnmazige logistiek in stedelijk gebied, en andersom. Naast lokale klanten maken (inter)nationale verladers en webwinkels gebruik van deze services. Binnenstadservice reduceert hiermee het aantal vrachtbewegingen en realiseert tegelijkertijd verbetering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de aangesloten steden.