Home » Actueel nieuws » Bijenactie

Bijenactie

Bericht van Milieudefensie Nijmegen

Van Het gaat niet goed met heel veel soorten bijen. Om iets positiefs te doen voor de bijen én om de aandacht op de bij te vestigen zijn wij een postieve ‘guerilla-actie’ aan het organiseren. Het plan is om in 2000 voortuinen zakjes bij-vriendelijk bloemzaad met een leuke actiekaart op te hangen. Om die zakjes te verspreiden zoeken we nog wat vrijwilligers!

Zaterdagochtend 26 mei gaan we omstreeks 7.00 uur in duo’s straten in verschillende Nijmeegse wijken ‘behangen’ met de zakjes en kaarten. We doen het vroeg omdat dan zo weinig mogelijk mensen het ophangen zien en de bewoners later, als het goed is, aangenaam verrast zijn als ze dit zien hangen in de tuin. Enkele dagen tevoren komt er al een mooi artikel over in de Gelderlander, dus veel mensen zullen het herkennen, of anders hun buren wel. De actie brengt hopelijk velen op het idee om hun eigen tuin bij-vriendelijker in te richten en geen schadelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Wanneer we de 26e met 20 vrijwilligers zijn, dan krijgt elk duo 200 zakjes om op te hangen. Dat zal redelijk snel gaan, want het leuke is dat cliënten uit de verslavingszorg (Iriszorg) de kaart komende week aan de zakjes gaan bevestigen en een touwtje met haakje eraan maken.

Kun je, wil je, heb je zin om mee te doen, alleen of met anderen? We horen het graag. Op zaterdagochtend 26 mei rond 6 uur (!) verzamelen we in Het Groene Hert, waar koffie en thee klaarstaan. Het is echter ook mogelijk om meteen op locatie te beginnen. We kunnen dan regelen dat je vrijdagavond de 25e al voldoende zakjes krijgt geleverd. Je krijgt dan nog een korte ‘briefing’ en een kleine attentie.

Groet,

mede namens Ingrid Kerkvliet, de initiatiefneemster

Alex de Meijer

Milieudefensie Nijmegen

06 48820433

bijenkaart                 http://www.jaarvandebij.nl