Home » werkgroepen » eetbare tuinen » Ideeen eetbare tuinen » Bijen en biodiversiteit

Bijen en biodiversiteit

In TT Zutphen bestaat een aparte werkgroep Bijen en biodiversiteit met de volgende activiteiten:

  • geven van voorlichting om de problematiek van de bijensterfte en mogelijke oplossingen onder de aandacht te brengen, bijv. op scholen;
  • aanleggen en onderhouden van bijenveldjes;
  • organiseren van workshops, bijv. over bijen houden, over het aanleggen van insectenhotels, over kennis van drachtplanten, enz.
  • voorlichting geven over verminderd gifgebruik en gesprekken voeren met boeren, tuinders, bedrijven enz.;

Wie in TT Nijmegen heeft zin om iets dergelijks ook op te starten?