Home » Achtergrond » Peak oil

Peak oil

Olie en de industriële revolutie
Peak Oil is een van de centrale vraagstukken die ten grondslag ligt aan Transition Town Nijmegen. Fossiele energie (aardolie, aardgas en steenkool) is de motor van de industriële revolutie. Wereldwijd is nog altijd ongeveer 87% van alle energie fossiel en slechts 13% duurzaam. In Nederland verzorgen fossiele bronnen in 2007 zelfs nog 97% van alle energie.  

De olie-berg
De aarde heeft er miljoen jaren voor nodig gehad om aardolie, aardgas en steenkool te vormen, door hoge temperaturen en hoge druk in de aardkorst. De mens verbruikt deze energie in slechts enkele eeuwen. Peak Oil is niet het moment waarop alle aardolie op is, maar het moment waarop de wereldwijde productie zijn top bereikt. Om technische redenen is het vanaf dat moment niet meer mogelijk om de productie op te schroeven of zelfs maar stabiel te houden. Je kunt Peak Oil voorstellen als een bergtop op de tijdslijn van onze beschaving:

 

 

Bekijk voor een snelle uitleg over Peak Oil de volgende (Engelstalige) animatie-filmpjes: 

– How will you ride the slide? http://www.youtube.com/watch?v=Ulxe1ie-vEY  

– Peak oil visually explained http://www.youtube.com/watch?v=gHKp5vF_VoE  

Een rijtje met cijfers:

–          De Verenigde Staten bereikte haar Peak Oil al in 1971.

–          De Nederlandse olie-productie piekte in 1986.

–          In 1981 werd er wereldwijd voor het eerst meer olie uit de grond gehaald dan ontdekt. Momenteel is de totale olie-productie al vier keer hoger dan de totale jaarlijke ontdekkingen.

–          De meeste experts schatten de wereldwijde Peak Oil tussen nu en 2018.

–          De hele EU importeerde in 2006 al 90,4% van al haar aardolie (Noorwegen niet meegerekend).

Piek fossiele energie
De nieuwe olievelden die gevonden worden zijn steeds kleiner. Al meer dan de helft van de olieproducerende landen heeft zijn piek bereikt. Oliegiganten zoals Shell pompen miljarden in nieuwe technologie en moeilijk winbare velden, maar de rek is er uit. De vraag is niet of, maar wanneer aardolie piekt. Volgens recente voorspellingen zal de wereldwijde productie van aardgas (2020) en steenkool (2020-2030) niet veel later pieken. Nederland is nu nog een netto-exporteur van aardgas, maar zal de komende decennia haar rol als gasboer kwijt raken.

Gevolgen
Waarom is Peak Oil zo belangrijk? Bijna alles wordt van of met olie, gas of kolen geproduceerd. Denk niet alleen aan transport en de verwarming in huis, maar ook aan elektriciteit, kunstmest, medicijnen, plastics etc. Wanneer fossiele energie piekt, zal de vraag het aanbod gaan overtreffen. De prijzen zullen omhoog schieten en sterk wisselen. Veel deskundigen denken dat we in een voortdurende economische depressie zullen belanden. Waarschijnlijk zijn ontwikkelingslanden het meest de dupe van stijgende energieprijzen. Maar ook de Europese Unie komt in de knell de EU is een netto-importeur van olie en gas en daarmee afhankelijk van politiek instabiele gebieden zoals Rusland, het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

Nijmegen na de olie
Wat er precies gebeurt na Peak Oil, weet niemand. In Transition Town Nijmegen willen we dit niet afwachten. Kunnen we Nijmegen zo inrichten dat de stad veel minder of zelfs niet langer afhankelijk is van fossiele energie? Kijk voor meer informatie op de pagina over ‘duurzame energie’: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/nijmegen/energie

Meer weten?

http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/peak-oil

http://www.peakoil.nl

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report

 

Meer websites https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/informatie/websites/energie

Boeken over Peak Oil en duurzame energie https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/informatie/boeken/energie

Films over Peak Oil en duurzame energie
https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/informatie/films/energie