Home » lokaal » Aarde Boer Consument

Aarde Boer Consument

Het Platform Aarde Boer Consument zoekt samenwerking met consumenten en organisaties die ook bezorgd zijn over voedselveiligheid, duurzaamheid, de positie van de boeren in Europa en de ontwikkelingslanden, en over een vitaal platteland en een milieu- en diervriendelijke landbouw.
en lobbyt voor een ander landbouwbeleid binnen Nederland,  en op Europees nivo binnen het Europees Platform voor Voedselsoevereiniteit.
Voedselzekerheid vergt regulering in plaats van de huidige ‘vrije markt’  ideologie, die leidt tot lage wereldmarktprijzen voor de landbouw, uitschakeling van boeren in Europa en in ontwikkelingslanden, en verlies aan biodiversiteit.
Niet de agribusiness en de supermarktketens moeten het beleid bepalen maar overheden, consumenten en producenten.