Home » werkgroepen » film » 29 aug. 2010: Transition town en alternatieve geldsystemen

29 aug. 2010: Transition town en alternatieve geldsystemen

2 films waren er te zien; de eerste is, zij het vertaald in het spaans, ook hieronder te zien. Een prettige en duidelijke film, die verschillende transition towns wereldwijd laat zien.  TT Nijmegen volgt een vergelijkbaar pad als veel andere transition towns: aanvankelijk veel interesse in het zelf verbouwen van voedsel; nu zijn we meer bezig met regionaal geld. Ook autodeelprojecten hadden onze aandacht.
Er zijn zoveel leuke initiatieven… Kijk eens op:  http://www.landshare.net/ : een database met vraag en aanbod betreffende landbouwgrond: wie een stuk grond over heeft en wie een stuk grond wil bebouwen met voedsel

Hier vind je de video (50 min.) http://vimeo.com/14242311

De andere film toont 3 misvattingen over en 3 bedreigende resultaten van ons huidige geldsysteem.

Re-inventing Money, A case for complementary currencies” van Margrit Kennedy

Ik vond niet precies dezelfde video, maar wel deze over rentevrije banken. Kennedy betoogt dat het heffen van rente funest is voor een economie.

Hieronder een oplossing in Zweden: de JAK bank: een rentevrije bank voor 34000 leden.

http://www.youtube.com/watch?v=sbzlDPn_LVs

en nog eentje: een interview over haar omslag van huis-architect naar geld-architect, in het Duits.

En een link naar een Duitse oplossing: http://www.regiogeld.de/

Verder had ze ook nog een interessant verhaal over Brazilie: hoe daar 40% van de bevolking jonger was dan 15 jaar en er veel geld voor onderwijs nodig zou zijn. Men heeft toen een systeem van vouchers ingesteld, waarmee een leerling les kon inkopen bij een oudere jaars. Jongeren kregen die vouchers. Ouderen konden ze verdienen en zelf weer uitgeven. Uiteindelijk konden zij ze weer inwisselen voor geld om de toegang tot de universiteit te bekostigen. De vouchers hadden een geldigheid van een jaar en 4 maanden en sparen had geen zin. Ze bleven in omloop.

Een ander project betrof Japan, waar jongeren een soort zorg-kredieten konden verdienen. Per uur door zorg te verlenen voor iemand anders. Ze konden dit later tijdens hun eigen leven inwisselen en iemand vragen voor hen te zorgen of eerder al door zorg voor hun ouders in te kopen. Een uur is een uur en dat is waardevast.

Ze noemde ook een werkgelegenheidsproject in Oostenrijk, in de jaren 1934.  Er was enorme werkeloosheid, die werd opgelost door op een vergelijkbare manier werk te stimuleren buiten het gewone geldcircuit om.  Ik ben de preciese uitleg vergeten. Het systeem functioneerde goed, maar werd toch gestopt na de experimenteerfase. Volgens Kennedy had Hitler wellicht niet zo veel macht gekregen als het project toen niet gestopt was.

Tot zover een verslagje achteraf voor wie deze avond gemist had.