Home » werkgroepen » Nieuwsbrief » Nieuwsbrief 2009, week 12

Nieuwsbrief 2009, week 12

Beste geïnteresseerden in Transition Town Nijmegen,

De tweede nieuwsbrief deze week, maar gezien al het nieuws, geen gek plan.

Website online! Ik had het al aangekondigd en nu is de website definitief online. Kijk maar eens op: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/ Suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom, maar stuur ze dan wel eerst even naar dit mailadres en niet direct naar onze webmaster, Peter.

Transition Town  Nijmegen op Nijmegen Centraal
Jac Splinter heeft een stukje over TT Nijmegen geplaatst op de website Nijmegen Centraal:http://nijmegencentraal.nl/index.php?itemid=852 Een eerste stuk publiciteit. Dankje, Jac! Verder zijn we begonnen met het uitdelen van flyers. Heili Helder heeft aangegeven graag de coördinatie op zich te nemen van het leggen van publiciteit. Dankje, Heili! Chris en Miquel vinden het goed om interviews te doen.   

2 april ledenvergadering Groenlinks 
Op donderdagavond 2 april is er een ledenvergadering van de Nijmeegse Groenlinks met als gecombineerd thema de klimaatcrisis en de kredietcrisis. De stuurgroep wil hierbij aanwezig zijn en dan meteen zichzelf voorstellen. Mensen die hierbij vanuit TT Nijmegen aanwezig willen zijn, stuur even een mail, dan kunnen we als groep komen.  

Zaterdag 9 mei landelijke TT-dag
Zaterdag 9 mei is er weer een landelijke aanloopdag over Transition Towns, ditmaal niet bij Omslag in Eindhoven, maar door de landelijke TT-groep in Utrecht. Meer info: http://transitiontowns.nl/archief/1674

Landelijke Open Space 19 april Zondag 19 april is er in centrum EMMA in Utrecht een landelijke Open Space dag voor iedereen die met Transition Towns bezig is. De grote lijnen van deze dag worden voorbereid vanuit TT Nederland door Menno Swaak (TT Den Haag) en Marta Resink (Omslag). De verdere invulling van de dag is aan de deelnemers. Het wordt een bijeenkomst van pakweg 10:30 tot 17:00 uur. Zelf lunch meenemen. Een precies programma volgt nog. Heb je nu al vragen of reacties over deze dag, stuur die dan naar Menno van TT Den Haag: menno@gezondegronden.nl
Hier volgt de officiële uitnodiging: “Op zondag 19 april is er in een soort landelijke beleidsdag voor iedereen die wil meepraten over de landelijke lijnen, zoals bestuursleden voor de stichting (i.o.), onze sterke en minder sterke kanten, algemeen aanbod vanuit TT landelijk (website, materialen, informatie, TT trainingen); de organisatie- en communicatiestructuur, contacten binnen het internationale TT netwerk, etc. Ook is het goed om meer zicht te krijgen op vraag en aanbod van lokale groepen, hoe om te gaan met aanvragen voor sprekers, etc. ’s Middags is er een Open Space, waarin we ook kunnen peilen of er behoefte is landelijke werkgroepen rond specifieke thema’s. TT Den Haag zou graag willen praten over de vraag ‘hoe om te gaan met TT in grote steden?’ En er zijn vast nog meer interessante onderwerpen.”   

Filmwerkgroep uit de startblokken 
Tot slot: goed nieuws uit Nijmegen. Onze filmwerkgroepen (Jan, Cecile, Miquel, Jita, Heili, Lara en André) is afgelopen vrijdag van start gegaan met een eerste vergadering. We hebben een lijst met locaties en gaan hiermee de komende 2 weken een programma met data en films maken. Erg welkom zijn suggesties hoe we goedkoop een beamer kunnen lenen of huren, aangezien een enkele locatie zelf geen beamer heeft. Het precieze filmprogramma ontvangen jullie natuurlijk binnenkort!   De volgende bijeenkomst van de filmgroep is op: donderdag 26 maart 20 uur bij Cecile (Javastraat 47).     Hartelijke groet,   Miquel Buckinx (namens stuurgroep TT Nijmegen) 0616754796 / 0243450235