Home

Transition Town Nijmegen

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen, geïnspireerd door Rob Hopkins, die hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk,  duurzamer en veerkrachtiger maken.
Veerkracht  is even noodzakelijk als een CO2-neutralere samenleving.

Piekolie en klimaatverandering zijn belangrijke drijfveren om samen in actie te komen voor verandering van onderop! Lees meer over onze visie.

Transition Town Nijmegen was actief van 2009 tot 2019 en sommige werkgroepen bestaan nog steeds en helpen je duurzamer te leven. Daarnaast is er het duurzaamheidscafé Nijmegen, dat inspireert tot duurzaam gedrag en de grruunn.nl, met een nieuwsbrief met groen Nijmeegse nieuws en dito activiteiten.

De laatste twee actieve leden besloten in oktober 2020 om niet meer actief op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden tot verduurzaming/veerkracht.
Bekijk eens wat we zoal deden van 2009 tot en met 2019, het nieuwsarchief toont de laatst 20 berichten.

Ben jij een doendenker en heb je zin om een werkgroep op te starten, die past binnen onze doelstellingen of wil je actief worden binnen één van de bestaande werkgroepen? Of heb je al een activiteit die op onze website thuis hoort? Of wil je de website verder gaan invullen en nieuwsberichten schrijven, of berichtjes schrijven op Facebook of Twitter ? Vul dan het contactformulier in en help mee om van onderop een duurzame, veerkrachtige toekomst voor Nijmegen te realiseren!

Er zijn meer Transition Towns in Nederland, je vindt ze op de kaart van Transitie Nederland; maandelijks kan je erover lezen in de nieuwsbrief, en in de kolom links zie je de berichten van Facebook. Wereldwijd vind je ze op: https://transitionnetwork.org/

Bekijk Rob Hopkins in het filmpje uit 2008! Nog steeds actueel. Lees hier zijn Transition Handbook, waarmee hij de beweging startte in 2008 in Todnes, UK.

niet ik, maar wij
niet zij, maar wij
samen op weg naar een veerkrachtiger en duurzamer Nijmegen